Aan- of verkoop van een huis > Koop > Juridische levering
Aan- of verkoop van een huis > Levering > Juridische levering
GEPREFEREERDE TERM
Juridische levering  
TYPE
  • Handeling

DEFINITIE
  • De juridische overdracht vindt plaats bij de notaris via een notariële akte van levering en inschrijving daarvan in de openbare registers.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Eigendomsoverdracht
  • Overdracht van zakelijk recht
  • Transport
REDACTIONELE NOTITIE
  • Begrip nog niet gevalideerd door Juridische Zaken van de KNB.
URI
http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/JuridischeLevering
Download formaat: