GEPREFEREERDE TERM
Erfpachtvoorwaarden  
DEFINITIE
  • Erfpacht is een 'door voorwaarden beperkt' recht. Deze voorwaarden staan in de akte die de notaris opmaakt als u een perceel koopt dat belast is met een recht van erfpacht. Volgens deze voorwaarden heeft u de rechten en de plichten als ware u eigenaar van de grond. U betaalt daarvoor een jaarlijkse vergoeding: de canon. Erfpachtvoorwaarden bestaan uit algemene en bijzondere voorwaarden.
NAUWERE CONCEPTEN
VERWANTE CONCEPTEN
REDACTIONELE NOTITIE
  • Begrip nog niet gevalideerd door Juridische Zaken van de KNB.
URI
http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Erfpachtvoorwaarden
Download formaat: