Staat onroerende zaak > Lasten > Bijzondere lasten
GEPREFEREERDE TERM
Bijzondere lasten  
DEFINITIE
  • De verkoper is verplicht de onroerende zaak in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.
BESCHRIJVING
  • Bijzondere lasten zijn juridische lasten/ beperkingen die op de onroerende zaak rusten. Dit kunnen privaatrechtelijke lasten/ beperkingen zijn zoals (lijdende) erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en zogenoemde ‘kettingbedingen’. Op grond van zulke lasten/ beperkingen heeft een ander (dan de eigenaar) een aanspraak op de onroerende zaak (bijvoorbeeld een recht van overpad over de grond). Het kan ook gaan om publiekrechtelijke lasten/ beperkingen zoals een besluit van het college van B & W tot het vestigen van een wettelijk voorkeursrecht. Een bijzondere publiekrechtelijke last/ beperking vindt haar grondslag in een specifiek tegen de onroerende zaak gericht besluit.
REDACTIONELE NOTITIE
  • Begrip nog niet gevalideerd door Juridische Zaken van de KNB.
URI
http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/BijzondereLasten
Download formaat: