Concept information

Voorkeursterm

Rechthebbende  

Type

  • Actor

Definitie

  • Een rechthebbende is een eigenaar en degene aan wie een niet onder de omschrijving van eigenaar benoemd beperkt recht toebehoort waaraan een tot het blok behorende onroerende zaak is onderworpen, de huurder van zulk een zaak, of degene aan wie met betrekking tot zulk een zaak een recht als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek toebehoort.

Is specialisatie van

Beschrijving

  • Een rechthebbende is de eigenaar, of een ander persoon, die een bepaald stuk grond of gebouw mag gebruiken.

URI

http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Rechthebbende

Download dit concept: