Begrippenkader Begrip Type
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Inning overdrachtsbelasting Handeling
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Overdrachtsbelasting Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Register Belastingdienst Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Aan- of verkoop van een huis Handeling
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Aanduiding naamgebruik
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Aangifte overdrachtsbelasting Handeling
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Adellijke titel of predikaat
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Basisregistratie personen Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Belastinginspecteur Agent
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Bereikbaarheid
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Beschermd stads-/dorpsgezicht Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Bestemmingsplan Record
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Bevoegd gezag Actor
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Burgerlijke staat
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Datum ontbinding partnnerschap
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Datum sluiting partnnerschap
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Faillissement Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Geboorteplaats
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Gehuwd
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Gemeenschap van goederen
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Geregistreerd partnerschap
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Gevestigd te
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Handelend als
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Hoedanigheid
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Huidig adres Record
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Huis Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Huwelijksgoederenrecht
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Identificatie objectlocatie Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Identificatie partij
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Identificatie persoon
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Identificeren Handeling
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) KvKnummer
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Land waarnaar vertrokken
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Mailadres
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Naam
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Natuurlijk persoon Actor
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Nederlands recht Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Niet natuurlijk persoon Actor
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Objectlocatie Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Ongehuwd
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Overlijden
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Partij Actor
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Partner Actor
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Persoon Actor
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Rechtspersoon Actor
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Rechtsvorm
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Statutaire naam
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Statutaire zetel
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Telefoon
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Toekomstig adres Record
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Vertegenwoordiging Object
Domein Zorgeloos vastgoed (algemeen) Voornamen