Begrippenkader Begrip Type
Domein Notariaat Aanspraak tot gebruik
Domein Notariaat Afrekening Handeling
Domein Notariaat Afschrift (akte) Record
Domein Notariaat Aftrek nieuw voor oud Object
Domein Notariaat Akte Record
Domein Notariaat Akte van levering Record
Domein Notariaat Akte van levering (onroerende zaak) Record
Domein Notariaat Akte van volmacht Record
Domein Notariaat Archiveren (akte van levering) Handeling
Domein Notariaat Archiveren (akte) Handeling
Domein Notariaat Archiveren (hypotheekakte) Handeling
Domein Notariaat Artikel Record
Domein Notariaat Authentieke akte Record
Domein Notariaat Betaling Handeling
Domein Notariaat Bezwaren
Domein Notariaat Bijzondere lasten
Domein Notariaat Comparant Actor
Domein Notariaat Datum van passeren (akte van levering) Object
Domein Notariaat Digitale identiteit Object
Domein Notariaat Eeuwigdurende erfpacht
Domein Notariaat Eigendomsoverdracht Handeling
Domein Notariaat Erfpachtvoorwaarden
Domein Notariaat Feitelijke levering Handeling
Domein Notariaat Gerechtigde Actor
Domein Notariaat Gevolmachtigde Actor
Domein Notariaat Grond van bevoegdheid
Domein Notariaat Grondslagwaarde Object
Domein Notariaat Herziening erfpacht
Domein Notariaat Hypotheekakte Record
Domein Notariaat Identificatie legitimatie Object
Domein Notariaat Identificeren van vervreemder/verkrijger (hypotheekakte) Handeling
Domein Notariaat Identificeren van vervreemder/verkrijger (akte van levering) Handeling
Domein Notariaat Identificeren voor akte (notaris) Handeling
Domein Notariaat Identiteitsdocument Record
Domein Notariaat Identiteitsdocument referentie
Domein Notariaat Identiteitsdocument soort
Domein Notariaat Inschrijven akte van levering Handeling
Domein Notariaat Kadasterkosten
Domein Notariaat Kadasterkosten KIK
Domein Notariaat Kadasterkosten geen KIK
Domein Notariaat Koopsom
Domein Notariaat Kosten aflossing en doorhaling Object
Domein Notariaat Kosten vestigen hypotheek Object
Domein Notariaat Kosten/Overdrachtsbelasting Object
Domein Notariaat Kwalitatieve rechten
Domein Notariaat Kwaliteitsrekening Object
Domein Notariaat Legitimatie Object
Domein Notariaat Levering Handeling
Domein Notariaat Leveringsdatum
Domein Notariaat Lid
Domein Notariaat Minuut Record
Domein Notariaat Nota van afrekening Record
Domein Notariaat Notaris Agent
Domein Notariaat Notariskosten
Domein Notariaat Notariƫle akte Record
Domein Notariaat Notariƫle volmacht Object
Domein Notariaat Omschrijving onroerende zaak
Domein Notariaat Onderhandse akte Record
Domein Notariaat Ongevorderd
Domein Notariaat Opstellen (akte) Handeling
Domein Notariaat Opstellen akte van levering Handeling
Domein Notariaat Opstellen hypotheekakte Handeling
Domein Notariaat Optierecht Object
Domein Notariaat Overdragen zakelijk recht Handeling
Domein Notariaat Overige notariskosten Object
Domein Notariaat Passeren Handeling
Domein Notariaat Passeren van de akte van levering Handeling
Domein Notariaat Passeren van de hypotheekakte Handeling
Domein Notariaat Plaats van verlijden akte
Domein Notariaat Plaats van vestiging
Domein Notariaat Plaatselijk bekend
Domein Notariaat Recherche (akte van levering) Handeling
Domein Notariaat Recherche (hypotheekakte) Handeling
Domein Notariaat Recherche door notaris Handeling
Domein Notariaat Recht van hypotheek Object
Domein Notariaat Registreren akte registratiewet 1970 Handeling
Domein Notariaat Registreren akte van levering registratiewet 1970 Handeling
Domein Notariaat Registreren hypotheekakte registratiewet 1970 Handeling
Domein Notariaat Registreren overdrachtsbelasting Handeling
Domein Notariaat Tijdelijke erfpacht
Domein Notariaat Titel Record
Domein Notariaat Titel van aankomst Record
Domein Notariaat Toezicht waarborgsom Handeling
Domein Notariaat Tolk Object
Domein Notariaat Totaalbedrag van de inschrijving
Domein Notariaat Van rechtswege ontbonden
Domein Notariaat Verkrijger Actor
Domein Notariaat Verlenen volmacht Handeling
Domein Notariaat Verordening Object
Domein Notariaat Verrekening overdrachtsbelasting artikel 13 Handeling
Domein Notariaat Verschijnen voor notaris Record
Domein Notariaat Vertegenwoordigd door
Domein Notariaat Vertegenwoordiger
Domein Notariaat Vervreemder Actor
Domein Notariaat Vestigen beperkt recht Handeling
Domein Notariaat Vestiging hypotheek Handeling
Domein Notariaat Volmacht Object
Domein Notariaat Volmachtgever Actor
Domein Notariaat Voordturende erfpacht
Domein Notariaat Voorkeursrecht
Domein Notariaat Wederinkoop
Domein Notariaat Wegneemrecht Object